برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر سطوح مختلف کود اوره روی برخی خواص کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ترش ساوه word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر سطوح مختلف کود اوره روی برخی خواص کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ترش ساوه word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر سطوح مختلف کود اوره روی برخی خواص کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ترش ساوه word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر سطوح مختلف کود اوره روی برخی خواص کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ترش ساوه word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

محمد حسنی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
ذبیح الله زمانی – دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین شیخ سفلی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
رضا فتاحی مقدم – دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه، اثرات سطوح مختلف کود اوره ( 0 و 100 و 200 و 300 و 400 گرم برای هر درخت) روی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ترش ساوه بررسی گردید. قسمت هوایی درختان مورد بررسی 3 ساله بودند که پس از صدمه شدید زمستان سال 1386 پس از کف بر کردن درختان، رشد کرده بودند. افزایش مقدار اوره در سطح 400 گرم به طور معنی داری عملکرد درخت، میانگین وزن میوه ها، وزن 100 دانه (آریل)، مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون را افزایش داد. اما اختلاف معنی داری بین 400 گرم اوره با 200 و 300 گرم برای این ویژگی ها مشاهده نشد. تعداد میوه در هر درخت و شاخص طعم میوه (نسبت درصد مواد جامد محلول به اسیدیته قابل تیتراسیون) در اثر سطوح مختلف کود اوره تفاوت معنی داری نشان نداد. با توجه به نتایج، کاربرد حداقل 400 گرم اوره به ازای هر درخت جوان انار (حداقل 3 ساله) برای افزایش عملکرد و بهبود ویژگی های کیفی میوه این درخت توصیه می گردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید