برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی بیان چهار miRNA حفاظت شده‌ی گیاهی تحت شرایط تنش خشکی در گندم word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی بیان چهار miRNA حفاظت شده‌ی گیاهی تحت شرایط تنش خشکی در گندم word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی بیان چهار miRNA حفاظت شده‌ی گیاهی تحت شرایط تنش خشکی در گندم word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی بیان چهار miRNA حفاظت شده‌ی گیاهی تحت شرایط تنش خشکی در گندم word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
مهدیه صفرزاده – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه ژنومیکس، پژوهشکده ی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
قاسم حسینی سالکده – استادیار ، دکتری ژنتیک و اصلاح نباتات ( بیوتکنولوژی )، گروه ژنومیکس، پژوهشکده ی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج. پژوهشکده
رضا فتوت – استادیار، دکتری ژنتیک بیومتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمدرضا عظیمی – استادیار، دکتری ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده:
MiRNA ،‌از اعضای مهم RNAهای کوچک تنظیمی هستند که نقش خود را در مرحله پس از رونوشت برداری ژن‌ها به صورت ممانعت از ترجمه یا تجزیه miRNA ایفا می‌کنند. برخی miRTA حافظت شده بوده و در گونه‌های متنوعی از گیاهان یافت می‌شوند. این miRNA ها با تنظیم حساس و دقیق ژن‌ها در مسیرهای شناخته شده و مهم گیاهی، امکان پاسخ مناسب گیاه به تغییرات مراحل رشدی یا شرایط محیطی فراهم می‌کنند. بررسی‌های Qrt-PCR نشان داد تحت شرایط تنش خشکی miR167a,miR160 در رقم متحمل و miR159a در رقم حساس افزایش بیان معنی‌داری داشتند. تحت این شرایط در miR717a تغییر بیان معنی‌داری در هر دو رقم متحمل و حساس مشاهده نشد. با افزایش بیان miR167a,miR160 در رقم متحمل، در تنظیم مسیرهای سیگنالینگ اکسین و احتمالاً در تحمل به تنش خشکی در رقم متحمل نسبت به رقم حساس نقش داشتند. احتمالاً تنظیم بیان فاکتورهای رونویسی SCL,MYB در برابر تنش خشکی مستقل از مسیرهای وابسته به miR171,miR159 بوده و این miRNA در شرایط تنش خشکی فشار تنظیمی را بر روی این ژن‌‌ها نداشته و این فاکتورهای رونویسی هم‌چنان نقش خود را در تنظیم ژن‌های درگیر در تنش خشک و نمو ریشه به صورت ثابتی ایفا می‌کنند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید