برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر روش آبیاری جویچه ای یک در میان بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت در منطقه کرج word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر روش آبیاری جویچه ای یک در میان بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت در منطقه کرج word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر روش آبیاری جویچه ای یک در میان بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت در منطقه کرج word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر روش آبیاری جویچه ای یک در میان بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت در منطقه کرج word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
مهدی پناهی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک وآب

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر روشهای آبیاری جویچهای بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت، آزمایشی در منطقه کرج با سه تکرار در سال 1382 اجرا گردید. روشهای آبیاری جویچه شامل سه تیمارT1 آبیاری کاملT2 آبیاری یک در میان متناوبT3 آبیاری یک در میان ثابت بود. رقم کشت شده سینگل کراس 704 ، زمان کشت 10 الی 20 اردیبهشت، فاصله خطوط کشت 75 سانتیمتر ومقدار 25 کیلوگرم در هکتار بذر مصرف گردید. بر اساس نتایج بدست آمده تاثیر روشهای آبیاری جویچه بر عملکرد بلال و عملکردعلوفه در سطح یک درصد معنیدار شد. تاثیر روش آبیاری بر پروتیین معنیدار نشد. بیشترین عملکرد علوفه و بلال ناشی از اعمالتیمار روش آبیاری جویچه در تیمار آبیاری کامل جویچهها به ترتیب معادل 28700 کیلوگرم علوفه و 14750 کیلوگرم بلال در هکتار و کمترین آن ناشی از اعمال تیمار روش آبیاری جویچهای بصورت یک در میان متناوب در تمام طول فصل رشد به ترتیب معادل 24500 کیلوگرم علوفه و 10800 کیلوگرم بلال در هکتار بود. تیمار روش آبیاری جویچه بصورت یک در میان متناوب دارای بیشترین کارآیی مصرف آب معادل3/5کیلوگرم علوفه به ازای مصرف یک متر مکعب آب بود. در شرایط کمبود آب در این نوع خاک اعمال تیمار روش آبیاری یک در میان متناوب در مراحل غیر حساس رشد گیاه، قابل توصیه است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید