برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی کالبدی بافت قدیمی شهر رشت مطالعه موردی: محله آفخرا word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی کالبدی بافت قدیمی شهر رشت مطالعه موردی: محله آفخرا word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی کالبدی بافت قدیمی شهر رشت مطالعه موردی: محله آفخرا word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی کالبدی بافت قدیمی شهر رشت مطالعه موردی: محله آفخرا word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
تعداد صفحات: 14
چکیده:
بافت هر شهر کمیتی پویا و در حال تغییر است که وضع کالبدی شهر و چگونگی شکل گیری آن درطول زمان را نمایان می سازد. ساختار بافت قدیم شهر رشت و پیوستگی عناصر آن با یکدیگر به گونه ای است که بازار نه تنها به عنوان عنصر اصلیاقتصادی و خدماتی محسوب می شود، بلکه شامل برخی از عناصر مهم شهری مانند مسجد جامع ، حمام ، مدرسه و غیره می باشد. امروزه بخشی از این بافت بطور کامل تغییر کرده است بطوریکه با گذر از آن شکل قدیمی بافت به صورت چراغ کم نوری سوسو مینماید. با توجه به سرعت تغییر در بافت قدیم شهرها و با در نظرگرفتن تجربیات بسیاری از کشورها در مواجهه با مسائل و مشکلاتبافت قدیم، سه واکنش عمومی را می توان دریافت نمود : حفظ و نگهداری یا تفکر موزه ای، تخریب، مرمت و حفظ زندگی در بافت. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و بخش عمده داده های استفاده شده از طریق مشاهداتمیدانی، مطالعات کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه جمع آوری شده است. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش محله آفخرا رشت می باشد که تغییر و دگرگونی محله در گذر زمان با توجه به معیارهای زندگی شهری و تغییرات ساختاری و عملکردی آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آن نشان می دهد که متاسفانه وضعیت کالبدی محله آفخرا به شکل نامناسبی تغییر کرده است و نتایج حاصل از این پژوهش می تواند تا حد قابل توجهی نشان هنده برخی از تاریخ و فرهنگ شهر رشت نیز باشد و زمینه مناسبی را برای تدابیر و اتخاذ احیاء این بافت فراهم آورد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید