برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعیین ضرایب ظرفیت باربری Ny.Nq.Nc یک پی سطحی در حضور سنگ بستر مایل با بکارگیری از الگوریتم ژنتیک word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین ضرایب ظرفیت باربری Ny.Nq.Nc یک پی سطحی در حضور سنگ بستر مایل با بکارگیری از الگوریتم ژنتیک word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تعیین ضرایب ظرفیت باربری Ny.Nq.Nc یک پی سطحی در حضور سنگ بستر مایل با بکارگیری از الگوریتم ژنتیک word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعیین ضرایب ظرفیت باربری Ny.Nq.Nc یک پی سطحی در حضور سنگ بستر مایل با بکارگیری از الگوریتم ژنتیک word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
تعداد صفحات: 14
چکیده:
در پژوهش حاضر مقادیر ضرایب ظرفیت باربری برای یک پی سطحی که در زیر آن یک لایه سنگ بستر شیبدارقرار گرفته است، محاسبه گردید. برای محاسبه این ضرایب از الگوریتم ژنتیک که در نرم افزار Matlab برنامه نویسی شده بود، استفاده شد. ورودی الگوریتم، نتایج حاصل از مدلسازی های انجام شده در نرم افزار PLAXIS عرض پی ، بود که برای مقادیر مختلفی از پارامترهای زاویه اصطکاک داخلی خاک B، فاصله قائم مرکر پی از سنگ بستر H و زاویه شیب سنگ بستر مدلسازی گردیده بود. آنالیزها برای دسته بندی کلی =2،12،22,…,درجه و زیرمجموعه 02 H/B=2.5،255،1،15 انجام گردید و برای هر کدام مقادیر


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید