برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تهیه منسوج سلولزی بدونبو با استفاده ا ز کمپلکس اورهدرسولفامیک اسید ونمک های فلزی word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تهیه منسوج سلولزی بدونبو با استفاده ا ز کمپلکس اورهدرسولفامیک اسید ونمک های فلزی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تهیه منسوج سلولزی بدونبو با استفاده ا ز کمپلکس اورهدرسولفامیک اسید ونمک های فلزی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تهیه منسوج سلولزی بدونبو با استفاده ا ز کمپلکس اورهدرسولفامیک اسید ونمک های فلزی word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
بو، تأثیر مهمی بر راحتی، رفاه و حتی سلامت انسان دارد. فعالیت میکروارگانیسمهایی چون باکتریها و قارچها بر روی منسوجات سلولزی خصوصاً در محیطهای مرطوب یا کثیف، منجر به ایجاد بوی نامطبوع میگردد. بوی ایجاد شده با فرایندتکمیل ضدباکتری قابلکنترل است. بررسیهای متعددی در خصوص تأثیر ضدباکتریایی افزودنیهای مختلف در فرآیند تکمیل منسوجات، صورت گرفته است. در این بین، مواد معدنی نظیر فلزات و ترکیبات فلزی، بخش عظیمی از بازارمنسوجات ضدباکتری را به خود اختصاص دادهاند. در این مقاله، به بررسی فعالیت ضدباکتریایی پارچه سلولزی عملآمده با کمپلکس اوره-سولفامیکاسید و سه نوع نمک فلزی، پرداخته شد. فعالیت ضدمیکروبی پارچه تکمیلشده با روش استانداردAATCC 100و با کمک دو نمونه باکتری گرممنفی کلبسیلا پنومونیا و گرممثبت استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرارگرفت. در نهایت با ارزیابی کمی باکتریهای موجود روی نمونهها، خصوصیت ضدبوی آنها تعیین گردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید