برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله فرایند محوری با رویکرد اقدام پژوهی word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فرایند محوری با رویکرد اقدام پژوهی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله فرایند محوری با رویکرد اقدام پژوهی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فرایند محوری با رویکرد اقدام پژوهی word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت اجرایی

تعداد صفحات: 9

چکیده:

در اوایل قرن گذشته، اصول تقسیم کار به عنوان عامل ایجاد خلاقیت در بنگاه های تولیدی و صرفه جویی اقتصادی معرفی و نیازهای ناشی از این اصول باعث سازماندهی بنگاه ها به شکل سلسله مراتبی و تمرکز بر وظایف و اختیارات رده های مختلف سازمانی گردید، این امر باعث جابجا شدن هدف و وظیفه در سازمان ها شده و با افزایش بیشتر تقاضا و کمک گرفتن از اتوماسیون برای جبران کاهش تولید؛ وظیفه گرایی بیش از پیش تقویت و نیاز مشتری به عنوان هدف اصلی سازمان در سایه قرار گرفت. گرچه این رویکرد در دوره کمتر بودن عرضه نسبت به تقاضا، کارایی خوبی داشت، ولی در عصر فزونی عرضه بر تقاضا و اجبار سازمان ها به تمرکز بر نیازهای مشتری، کارآیی خود را از دست داده، رویکرد متفاوتی را طلب نمود. شرایط جدید ایجاب می کردکه ، رویکرد مورد نیاز ویژگی جامع نگری و نتیجه گرایی داشته، در هر زمان و حین اجرای هر وظیفه، محصول هنهایی و نیاز خالص مشتری، محور اقدامات قرار گیرد یا به عبارت دیگر کلیه کارکنان در همه مراحل احساس خدمت به مشتر یو برآورده کردن نیاز او را داشته باشند. رویکرد جدید کاملاً متفاوت با وظیفه گرایی بوده و ماهیت فرآیند محوری دارد. چگونگی عبور از وظیفه گرایی و حاکم کردن پارادایم فرآیند محوری بر سازمان، موضوع پژوهشی است که با روش اقدام پژوهی در یک بنگاه تولیدی ـ صنعتی انجام گرفته است. این پژوهش رویکرد فرآیند محور را به یک نظام مدیریت مبتنی بر فرآیندها که بهتر شدن مستمر را بر ذات خود داشته طوری توسعه داده که تجویز و توصیف یا به عبارت دیگر تئوری و عمل را آشتی داده است. فرآیند محوری در مقابل وظیفه گرایی که به چگونگی اجرای هر فعالیت می پردازد، چرایی آن را مورد توجه قرار می دهد تا بتواند تمام عناصر و منابع سازمانی را در راستای برآورده ساختن نیاز مشتری سازماندهی نماید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید