برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مروری بر روشهای استخراج رابطه در یادگیری هستاننگار و استخراج اطلاعات word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مروری بر روشهای استخراج رابطه در یادگیری هستاننگار و استخراج اطلاعات word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مروری بر روشهای استخراج رابطه در یادگیری هستاننگار و استخراج اطلاعات word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مروری بر روشهای استخراج رابطه در یادگیری هستاننگار و استخراج اطلاعات word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد صفحات: 1
چکیده:
استخراج هستان نگار یکی از وظایف مهم پردازش زبان طبیعی است که کاربردهای مهمی در سیستمهای اطلاعاتی دارد. خودکاریسازی این فرایند گامی مهم در جهت رفع مشکلات موجود در سیستم های اطلاعاتی و کاهش هزینه ساخت آنهاست. استخراجرابطه بین موجودیتها یکی از وظایف مهم در استخراج هستان نگار است. استخراج رابطه از وظایف اصلی استخراج اطلاعات نیزبشمار میرود که هدف آن شناسایی و طبقه بندی روابط معنایی بین جفت موجودیت ها در متن است. از یک سو هستان نگارها برایتفسیر متن در استخراج اطلاعات مفید هستند و از سوی دیگر استخراج اطلاعات نیز دانش جدیدی را از متن استخراج می کند کهدر هستان نگار تلفیق میشود. بنابراین این دو وظیفه در یک فرایند چرخه ای ترکیب شده اند. مطالعهی تعامل بین این دو فرایند ونقش استخراج رابطه در کسب دانش موردنیاز برای ساخت هستان نگار و نیز استخراج اطلاعات هدف این مقاله است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید