برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثر عصاره هیدروالکلی گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعالیت ترانس آمینازهای کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر عصاره هیدروالکلی گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعالیت ترانس آمینازهای کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر عصاره هیدروالکلی گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعالیت ترانس آمینازهای کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر عصاره هیدروالکلی گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعالیت ترانس آمینازهای کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان word :

مقاله اثر عصاره هیدروالکلی گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعالیت ترانس آمینازهای کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه 46 تا 52 منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هیدروالکلی گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر فعالیت ترانس آمینازهای کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوکسان منو هیدرات
مقاله دیابت
مقاله گل گلرنگ
مقاله هیستومورفولوژی
مقاله موش صحرایی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گل گلرنگ (Carthamus tinctorius) غالبا به عنوان رنگ غذا و چاشنی استفاده می شود، و در طب سنتی به آن اثراتی از جمله اثرات ضدروماتیسم و ضد دیابت نسبت داده می شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گل گلرنگ بر سطح آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) در حیوانات دیابتی شده با آلوکسان انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی 18 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار به طور تصادفی در سه گروه شش تایی، غیر دیابتی (گروه 1) دیابتی شده با آلوکسان (گروه 2) و دیابتی تیمار شده با عصاره هیدروالکلی گل گلرنگ به میزان 200mg/kg به صورت تزریقی داخل صفاقی (گروه 3) تقسیم شدند. قبل از شروع مطالعه دو هفته بعد و شش هفته بعد خونگیری به عمل آمد و سطح آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) تعیین گردید. نتایج به دست آمده توسط آزمون آماری ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: قبل از مطالعه سطح آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت. در هفته دوم میزان این آنزیم ها در دو گروه دیابتی بیشتر از گروه شاهد بود (P<0.05). در هفته ششم میزان این آنزیم ها در گروه دیابتی تیمار شده با عصاره گلرنگ به طور معنی داری کمتر از گروه دیابتی بود (P<0.05).
نتیجه گیری: این گیاه به دلیل مهار آسیب کبدی ناشی از دیابت، به عنوان داروی ضد دیابتی پیشنهاد می گردد. هر چند جزییات مکانیسم عمل این گیاه ناشناخته است و مطالعات بیوشیمیایی و فارماکولوژیکی بسیاری جهت تایید اثرات آن مورد نیاز است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید