برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تبیین جایگاه تعاونی ها در موفقیت کارآفرینان و توسعه ملی word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تبیین جایگاه تعاونی ها در موفقیت کارآفرینان و توسعه ملی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تبیین جایگاه تعاونی ها در موفقیت کارآفرینان و توسعه ملی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تبیین جایگاه تعاونی ها در موفقیت کارآفرینان و توسعه ملی word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 17
چکیده:
رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده موجی ازسیاستهای توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود. کشورهای مختلف راه حلی را که در سه دهه گذشته برای فائقآمدن بر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده اند، توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت های لازم از کارآفرینان، ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در این زمینه بوده است .توسعه کارآفرینی نیازمند شناسایی ساختارهای مناسب و راهکارهای موثری است که بتواند شرایط لازم برای تحقق کارآفرینی در سطح کل آحاد جامعه را فراهم آورد. یکی از ساختارهای مناسب جهت جذب کارآفریناندرکشور ما، بخش تعاونی می باشد . تعاونی ها بعنوان یکی از اشکال سازمان های مردمی دارای قابلیت های فراوان جهت ایفای نقش در حمایتاقتصادی جوامع می باشند و افزون بر ویژگی ایجاد آفرینش تعاملات مثبت اجتماعی، اهمیت ویژه آنها در استفاده از امکانات بالقوه کسب و کار، حمایت از کارآفرینی، تولید ثروت و تأمین خدمات اجتماعی رفاهی و طبقه بندی -واحدهای تولیدی و خدماتی به عنوان مکمل روش های دیگر می باشد. بر اساس اصل 44 قانون اساسی کشور ما، کارکرد بخش تعاون ایجاد اشتغال برای کسانی است که مهارت لازم برای انجام کار و حرفه ای را دارند اما سرمایهکافی برای ایجاد اشتغال در اختیار ندارند. این افراد می توانند در قالب تشکل های تعاونی سازماندهی شوند و از محل تسهیلات بانکی و سایر منابع مالی، کسب وکاری را راه اندازی نمایند .بررسی تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تا کنون در کشور ما مطالعه ای در خصوص جایگاه و نقش شرکت های تعاونی در موفقیت کارآفرینان انجام نشده است. راجا مایی مان راجا یوسف در کالج تعاونی مالزی مطالعه ای در زمینه خصوصیات و وظایف مدیران در شرکتهای تعاونی مالزی: مقایسه ای بین مدیران موفق وکمتر موفق انجام داده است که در نتیجه این تحقیق او نتوانست در مقایسه بین خصوصیات شرکتهای تعاونی موفق و کمتر موفق تفاوت بارزی را شناسایی کند . این مقاله می کوشد مشخص کند که تعاونیها جایگاه مناسبی برای موفقیت کارآفرینان می باشند. اهداف اینتحقیق عبارت از: تعیین ویژگی های محیطی و نیروی انسانی تعاونی های موفق و ناکارآمد، تعیین خصوصیات کارآفرینی کارآفرینان، مشخص کردن سبک مدیریتی در شرکتهای تعاونی و مطالعه ویژگی های مدیریتی مؤثر در موفقیت مدیران تعاونی ها و بررسی شباهتها و تفاونهای بین خصوصیات کارآفرینی، مدیریت و رهبری تعاونی ها می باشد .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید