برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثرآللوپاتیک عصاره ی آبی رازیانه Foeniculum vulgare برجوانه زنی رشدوفعالیت آنزیم کاتالاز درعلف هرزقیاق Sorghum halepense word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثرآللوپاتیک عصاره ی آبی رازیانه Foeniculum vulgare برجوانه زنی رشدوفعالیت آنزیم کاتالاز درعلف هرزقیاق Sorghum halepense word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثرآللوپاتیک عصاره ی آبی رازیانه Foeniculum vulgare برجوانه زنی رشدوفعالیت آنزیم کاتالاز درعلف هرزقیاق Sorghum halepense word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثرآللوپاتیک عصاره ی آبی رازیانه Foeniculum vulgare برجوانه زنی رشدوفعالیت آنزیم کاتالاز درعلف هرزقیاق Sorghum halepense word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 11
چکیده:
به منظوربررسی اثرآللوپاتیک عصاره رازیانه برجوانه زنی و رشدعلف هرزقیاق ازمایشی درسال 1391 درازمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزیدانشگاه ازادشوشتر باچهارتیمارو سه تکرار و درقالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام گرفت تیمارها شامل غلظت های 0و5و10و15درصد عصاره رازیانه بود نتایج تحقیق نشان داد که صفات قیاق ازجمله درصدجوانه زنی وزن ترگیاهچه فعالیت انزیم های الفاآمیلاز و کاتالاز و غلظت مالون دی آلدهید درسطح احتمال یک درصد تحت تاثیر قرارگرفتند دربالاترین سطح غلظت عصاره ابی رازیانه بیشترین میزان تخریب غشا سلولی و کمترین وزن ترگیاهچه و فعالیت انزیم آلفاامیلاز درقیاق مشاهده شد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید