مقاله بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر روند گردشگری سالانه ( مطالعه موردی: بم و سیرجان) word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر روند گردشگری سالانه ( مطالعه موردی: بم و سیرجان) word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر روند گردشگری سالانه ( مطالعه موردی: بم و سیرجان) word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر روند گردشگری سالانه ( مطالعه موردی: بم و سیرجان) word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر روند گردشگری سالانه ( مطالعه موردی: بم و سیرجان) word :

چکیده:

اقلیم یکی از عناصر جغرافیایی است که فضای جغرافیایی را شکل می دهد. توجه به آب و هوا برای برنامه ریزی گردشگری ضروری است. آب و هوا بر پدیده های محیطی برای یک برنامه ریزی گردشگری تأثیر گذار است. دراین پژوهش از داده های هواشناسی ایستگاه های بم و سیرجان در بازه زمانی 20 ساله (1985-2005) و شاخص دمای معادل فیزیولوژیک ( ( pet برای ارزیابی شرایط آسایشی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که شرایط مطلوب اقلیم آسایشی در شهرسیرجان به صورت دو دوره مجزا در اوایل بهار و اوایل پاییز واقع شده است. و شرایط نسبتا مناسب اقلیمی برای گردشگری در شهر بم محدوده به ماه از اواسط تابستان تا اوایل پاییز می باشد.اصلی ترین عامل محدودیت گردشگری در این مناطق مربوط به فصل تابستان و تنش های گرمایی متوسط آنها می باشد.

کلیدواژه:اقلیم، دمای فیزیولوژیک، آسایش اقلیمی، گردشگری، بیلان انرژی

1

مقدمه

اقلیم یکی از عناصر جغرافیایی است که فضای جغرافیایی را شکل می دهد.نقش شرایط محیطی برای انتخاب مکان و پناهگاه جهت استقرار انسانها مهم است. به همین دلیل گردشگران معمولا در جستجوی اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند که در آن فرد هیچ گونه احساس نارضایتی و عدم آسایش حرارتی و اقلیمی ندارد.بنابراین اقلیم معیار مهمی برای تعیین مراکز توریستی می باشد و به چگونگی تعیین یک ناحیه توریستی کمک می کند. آب و هوا حدود بهترین مناطق را در جهان و در مقیاس منطقه ای برای توریست ها تعیین می کند 2004)،.(Gomez

از جمله وظایف دست اندرکاران صنعت گردشگری این است که درباره شناسایی نقاط قابل توسعه گردشگری و ارایه خدمات جهانگردی بهینه بکوشند. بخصوص در کشوری همچون ایران که دارای جاذبه های مختلف طبیعی و فرهنگی می باشد و نیازمند برنامه ریزی دقیق و هدفمند جهت این امر می باش. (ناصری، .(1374 یکی از مهمترین عوامل جذب گردشگری شناخت پتانسیل های گردشگری یک مکان می باشد. در این راه آشنایی با استعدادهای طبیعی یک منظقه از اولویت های ارائه شناسنامه گردشگری منطقه است.

کشور ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، دارای طبیعت و آب و هوای متنوع می باشد . این عوامل باعث شده است تا ایران پتانسیل های بالایی برای جذب گردشگر و گذران اوقات فراغت را داشته باشد از این رو ویژگی های طبیعی و اقلیمی مناطق مختلف ایران برای معرفی به گردشگران داخلی و خارجی دارای اهمیت بالایی می باشد.

روابط بین هوا و گردشگری اشکال متفاوت و پیچیده ای دارد.مرکب بودن موضوع از یک سو به چند شکلی بودن پدیده توریسم و از دیگر سو به اثرهای آب و هوا بستگی دارد، زیرا اثرهای آب و هوا در مجموع نسبت به شاخص های دیگر توریسم نمود و برجستگی بیشتری دارد. گاهی آب و هوا خود به صورت عامل جاذبه محسوب می شود. مثل جاهایی با زمستان گرم که مورد علاقه مردمی است که در مناطق سردسیر زندگی می کنند و برعکس.(محمدی:.(1386:126

تنوع آب و هوا در یک منطقه، گستردگی صنعت توریسم و امکان وجود فعالیت های توریست را در فصل های مختلف فراهم می کند. به عبارت دیگر هر نوع آب و هوایی فعالیت های توریستی مخصوص به خود را دارد و اگر کشوری دارای اقلیم های مختلف باشد امکان جذب توریست در بیشتر مواقع سال ممکن خواهد بود.

با توجه به اهمیتی و نقشی که اقلیم در روند گردشگری دارد مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است. اسکات و دی فریتایس((2004 با بکارگیری شاخص اقلیم گردشگری اثرات تغییر اقلیم را بر روی وضعیت اقلیم گردشگری در ناحیه امریکای شمالی بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشانگر آن بوده که تعداد شهرهایی که در امریکای شمالی برای ماه ها ی ژوئن و ژوئیه

2

دارای شرایط مطلوب یا ایده ال اقلیمی هستند در دهه 2050 و 2080 دچار تغییراتی خواهند شد اُهیر. و همکاران((2007 در پژوهشی بنیان ها ی هواشناسی حیاتی برای توریسم را مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند. در این پژوهش وضعیت هواشناسی حیاتی به وسیله فراوانی حس گرمایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و درجه حرارت ها ی معادل یا هم ارز فیزیولوژی انسان را در ده روز مشخص از سال بررسی کردند و سپس با ترکیب این فراسنج را با دیگر فراسنج های هواشناسی از قبیل درجه حرارت، تابش نور خورشید، مقدار و تعداد روزهای همراه با بارندگی و طوفان، مناطق آسایش را برای توریسم مشخص کرده اند.

پینگ »لاین و همکاران (2011) در مقاله ای با عنوان گردشگری اطلاعات آب و هوایی بر اساس ادراک با « حرارتی بشر مطالعه موردی : تایوان و شرق چین با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک،و شاخص PET TPCS طبقه بندی آسایش حرارتی به بررسی منطقه اقدام نمود ه اند . نتایج این مطالعه نشان داد که تایوان و شرق چین برای مردمی که در مناطق معتدل سکونت دارند در فصول بهار و پاییز و برای مردمی که در مناطق جنب حاره سکونت دارند، منطقه جنوب در بهار و شمال در تابستان دارای شرایط مطلوب می باشد.

محمدی((1388 در مقاله ای تحت عنوان( ارزیابی و مقایسه پتانسیل های اقلیمی چابهار و شیراز جهت توسعه فعالیتهای گردشگری پرداخت . نتایج نشان داد که در چابهار فصلول زمستان و پاییزو در شهر شیراز فصول بهار و پاییز بهترین شرایط را برای بازدید و گردشگری دارا هستند.

اسماعیلی و همکاران (1389) در مطالعه ای با استفاده از شاخص های دما – فیزیولوژیک متوسط نظر و استرس (PMV) سنجی پیش بینی شده به ارزیابی اقلیم آسایشی بندر چابهار (HIS) گرمایی در مقیاس روزانه پرداخته اند .نتایج این بررسی نشان داد که شرایط آسایش اقلیمی در ما ه های آذر، دی، بهمن و اسفند فراهم است.

عطایی و هاشمی نسب (1390) در مقاله ای ارزیابی و پهنه بندی اقلیم گردشگری استان » با عنوان و سیستم اطلاعات PET اصفهان با استفاده از شاخص با استفاده از روش کریجینگ به پهنه بندی « جغرافیایی و ارزیابی اقلیم آسایش استان اقدام نمود هاند .نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که مناطق شمالی و شرقی استان در ماه های آوریل و اکتبر و مناطق حاشیه غربی داران در ماه های ژوئن، ژوئیه و اوت و دیگر مناطق در ماه های مه و سپتامبر دارای شرایط اقلیمی مناسب گردشگری هستند.

یکی از ارکان توسعه گردشگری هر منطقه داشتن وضعیت اقلیمی مساعد و تعیین زمان های مساعد اقلیمی برای سفر به آن منطقه است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر روند گردشگری و یافتن زمان های مناسب برای گردشگری و بازدید از شهر بم و سیرجان می باشد.

منطقه مورد مطالعه:

سیرجانفشهری تاریخی در جنوب غربیفاستان کرمانفو مرکزفشهرستان سیرجانفاست. این شهر با توجه به قرارگرفتن در تقاطع محورهای مواصتیفیزدوبندرعباسفوفکرمانوفشیرازفاز دیرباز مورد توجه بوده و تا سده دهم میدی مرکزفکرمان زمینفبوده استفلاین شهر در 960 کیلومتریفتهرانفو 175کیلومتریفکرمانفقرار دارد. جمعیت این شهر بر پایه آمار سرشماری سال 85 برابر با 167 014 نفر است.

3

بم مهمترین شهر در استان کرمان در جنوب شرقی ایران است. این شهر دومین شهر به لحاظ وسعت بعد از کلانشهر کرمان در استان است. شهر بم تنها شهر ایران ثبت شده در میراث جهانی استل این شهر در 58 درجه و 21 دقیقه درازای خاوری و 29 درجه و 6 دقیقه پهنای شمالی و در ارتفاع 1060 متری از سطح دریا قرار دارد. شهر بم در 180 کیلومتری جنوب خاوری کرمان واقع شدهاستلبم دارای آب و هوای گرم و خشک است. درتابستان حرارت هوا گاه تا45درجه سانتی گراد بالا می رود.میزان بارندگی این شهرستان در وضعیت معمولی 62/2میلی متر است.(جهانشاهی،محمد(1389

شکل((1 نقشه موقعیت استان کرمان

داده ها و روشها:

در این پژوهش برای ارزیابی شرایط آسایشی و گردشگری شهرهای مورد مطالعه از آمار هواشناسی طی دوره 20 ساله شامل متغیرهای هواشناسی( دمای هوا به سانتی گراد، رطوبت نسبی به درصد، سرعت باد بر حسب متر برثانیه، فشاربخار برحسب هکتوپاسکال و میزان ابرناکی بر حسب اکتا) استفاده شده است. شاخص اقلیم گردشگری دمای معادل فیزیولوژی در محیط نرم افزاری ریمن برای این منظور استفاده می گردد.شایان ذکر است که علاوه بر متغیرهای هواشناسی و متغیرهای موقعیتی شامل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا سایر متغییرها مانند متغیرهای فردی شامل قد، وزن، سن و جنسیت، پوشش و ارزش حرارتی آنهابر حسب کلو و میزان انرژی فعالیت های انسانی بر حسب وات بصورت پیش فرض و استاندارد نرم افزار در نظر گرفته می شوند.

شاخص دما -فیزیولوژی (pet)

4

امروزه به کارگیری شاخص های ترکیبی دما -فیزیولوژیک که مبتنی بربیلان بدن انسان است، در ارزیابی اقلیم آسایشی و آب و هواشناسی گردشگری بسیار متداول شده است.شاخص دمای معادل فیزیولوژیک و شاخص متوسط نظر سنجی پیش بینی شده از جمله مهمترین شاخص های فیزیولوژی -دما محسوب می شوند که علاوه بر مطالعات مربوط به برنامه ریزی شهری و منطقه ای بویژه در تعیین مولفه حرارتی میکروکلیماهای شهری، درمطالعات مربوط به آب و هواشناسی توریسم نیز جهت بررسی محیط های آسایش اقلیمی یکی از پرکاربردترین شاخص pet برای گردشگران کاربرد وسیعی پیدا کرده اند .شاخص های دما – فیزیولوژیک می باشد که از معادله بیلان انرژی بدن انسان مشتق شده است .درتعریف این روش برای نرخ سوخت و ساز با کار سبک و میزان نارسانایی لباس به ترتیب اعداد 80 وات و(clo)0/ 9 به طور میانگین در نظر گرفته شده است در جدول (1) مقادیرآستانه روش PET در درجات مختلف حساسیت انسان و در جدول (2) ارزش نارسانایی پوشاک مختلف آمده است .

جدول((1 مقادیرآستانه شاخص هایpetدر درجات مختلف.

درجه تنش فیزیولوژیک حساسیت حرارتی مقدار عددی
تنش سرمای بسیارشدید خیلی سرد —
تنش سرمای شدید سرد 4

تنش سرمای متوسط خنک 8
تنش سرمای اندک کمی خنک 13

بدون تنش سرما راحت 18
تنش گرمای اندک کمی گرم 23

تنش گرمای متوسط گرم 29
تنش گرمای شدید خیلی گرم 35
تنش گرمای بسیارشدید داغ 41

جدول((2 ارزش نارسایی پوشاک مختلف


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله کنترل هوشمند دما و فشار آب با بهره گیری از سیستم کنترل فازی word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کنترل هوشمند دما و فشار آب با بهره گیری از سیستم کنترل فازی word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کنترل هوشمند دما و فشار آب با بهره گیری از سیستم کنترل فازی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کنترل هوشمند دما و فشار آب با بهره گیری از سیستم کنترل فازی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کنترل هوشمند دما و فشار آب با بهره گیری از سیستم کنترل فازی word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
کنترل فازی هوشمند ،جهت پیش بینی عملکرد سیستمهایی که دارای رفتار غیر قابل پیشگویی هستند بکار میرود ، به بیان دیگر ،مدل های فازی توانایی تطبیق با سیستمهایی با رفتارهای دینامیکی و انعطاف پذیر را دارا می باشند. از طرف دیگر در عصر حاضر، صرفه جویی در مصرف انرژی ، بویژه انرژی های تجدید ناپذیر، جز یکی از مهمترین برنامه های هر کشور محسوب می شود.کنترل هوشمند میزان فشار و دمای آب ،به عنوان یک روش مناسب جهت استفاده بهینه از این انرژی سودمند می تواند مورد عنایت محققان قرار گیرد. در این مقاله یک سیستم هوشمند فازی جهت کنترل میزان فشار و دمای آب ارائه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و پیاده سازی این سیستم نیز مناسب بودن این روش را به منظور بهینه سازی مصرف آب نشان میدهد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله امام صادق علیه السلام word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله امام صادق علیه السلام word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله امام صادق علیه السلام word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله امام صادق علیه السلام word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله امام صادق علیه السلام word :

امام صادق ( ع )
عصر امام صادق ( ع)
جنبش علمی
خلق و خوی حضرت صادق ( ع )
امام صادق ( ع)
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مذهب جعفری ( شیعه ) در روز 17
ربیع الاول سال 83هجری چشم به جهان گشود .

پدرش امام محمد باقر ( ع ) و مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی
بکر می باشد.

کنیه آن حضرت : ابو عبدالله و لقبش صادق است .
حضرت صادق تا سن 12سالگی معاصر جد گرامیش حضرت سجاد بود و مسلما تربیت
اولیه او تحت نظر آن بزرگوار صورت گرفته و امام ( ع ) از خرمن دانش جدش
خوشه چینی کرده است .
پس از رحلت امام چهارم مدت 19سال نیز در خدمت پدر بزرگوارش امام محمد
باقر ( ع ) زندگی کرد و با این ترتیب 31سال از دوران عمر خود را در خدمت جد و
پدر بزرگوار خود که هر یک از آنان در زمان خویش حجت خدا بودند ، و از مبدأ
فیض کسب نور می نمودند گذرانید.
بنابراین صرف نظر از جنبه الهی و افاضات رحمانی که هر امامی آن را دار
می باشد ، بهره مندی از محضر پدر و جد بزرگوارش موجب شد که آن حضرت با استعداد
ذاتی و شم علمی و ذکاوت بسیار ، به حد کمال علم و ادب رسید و در عصر خود
بزرگترین قهرمان علم و دانش گردید .
پس از درگذشت پدر بزرگوارش 34سال نیز دوره امامت او بود که در این
مدت مکتب جعفری را پایه ریزی فرمود و موجب بازسازی و زنده نگهداشتن شریعت
محمدی ( ص ) گردید .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله بررسی عملکرد بذر 21 اکوتیپ گونه Agropyron Cristatum در همدان word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عملکرد بذر 21 اکوتیپ گونه Agropyron Cristatum در همدان word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عملکرد بذر 21 اکوتیپ گونه Agropyron Cristatum در همدان word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی عملکرد بذر 21 اکوتیپ گونه Agropyron Cristatum در همدان word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عملکرد بذر 21 اکوتیپ گونه Agropyron Cristatum در همدان word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 16
چکیده:
گراس ها دارای جنسها و گونه های متنوعی بوده و دارای 450جنس و 6000 گونه می باشد دراین تحقیق گونه Agropyron cristatum با 12 اکسشن مورد بررسی قرارگرفت این گونه مربوط به زیرتیره فستوکوئیده است و ازنظر تولید علوفه درمراتع دارای اهمیت بسیارزیادی می باشد این تحقیق درایستگاه اکباتان بامختصات جغرافیایی طول شمالی و عرض شرقی متر ارتفاع ازسطح دریا بصورت دیم دریک قطعه زمین فاقد شیب درقالب طرح اماری بلوکهای کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید صفت مورد بررسی عملکرد علوفه این گیاه بود داده ها درمحیط EXCEL وارد و پس از ازمون نرمال بودن داده ها با استفاده ازنرم افزار های SPSS 17.1 ا , SAS9.1 مورد تجزیه و تحلیل و با استفاده ازازمون چنددامنه ای دانکن میانگین ها مورد مقایسه قرارگرفت


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله بهینه سازی فرآیندهای مدیریت پروژه های نیروگاهی با استفاده از نرم افزار SatraPM word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بهینه سازی فرآیندهای مدیریت پروژه های نیروگاهی با استفاده از نرم افزار SatraPM word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهینه سازی فرآیندهای مدیریت پروژه های نیروگاهی با استفاده از نرم افزار SatraPM word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بهینه سازی فرآیندهای مدیریت پروژه های نیروگاهی با استفاده از نرم افزار SatraPM word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهینه سازی فرآیندهای مدیریت پروژه های نیروگاهی با استفاده از نرم افزار SatraPM word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: 14

چکیده:

در چند دهه اخیر به علت پیشرفت و استفاده روز افزون از اینترنت و ارتباطات الکترونیک، بسیاری از کارهای صورت گرفته یا درحال انجام در سطح دنیا به این تکنولوژی وابسته شده و به طور مفید در انواع علوم مورد استفاده قرار گرفته است. این گونه ارتباطات در عرصه مدیریت نیز بی تأثیر نبوده و شیوه نوینی به نام مدیریت مجازی را ایجاد نمود هاند.
به دلیل اهمیت پروژه های عمرانی در کشورمان و نیز به دلیل هزینه بر بودن این پروژه ها و نیازمند بودن چنین پروژه هایی به مدیریت دقیق و شایسته، نرم افزاری تحت عنوان« SatraPM »تهیه و اجرا شد که در این تحقیق مزایای اعمال این سامانه در پروژه های نیروگاهی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر کاهش 655 % درصدی در هزینه ها و کاهش 5225 % در زمان ها به همراه افزایش کیفیت در شیوه مدیریت مجازی با «ساتراپی ام» به نسبت شیوه سنتی مدیریت پروژه می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله در مورد میگرن word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد میگرن word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد میگرن word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد میگرن word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد میگرن word :

میگرن

شرح بیماری‌
میگرن (Migraine) بیماری است که با سردردهای مداوم و سخت مشخص می‌شود و غالبا با اشکالات زود گذری در جریان خون مغزی و استفراغ همراه است. این بیماری با یک‌ نوع‌ سردرد شدید و ناتوان ‌کننده‌ معمولا در یک‌ طرف‌ سر ، که‌ به‌ همراه‌ آن‌ علایم‌ دیگری‌ مثل‌ تهوع ‌، استفراغ‌ و مشکلات‌ بینایی‌ همراه است. حمله‌ این‌ سردرد می‌تواند 72 – 2 ساعت‌ طول‌ بکشد. حملات‌ میگرن‌ در بعضی‌ از افراد ممکن‌ است‌ بطور هفتگی‌ رخ‌ دهند، در حالی‌ که‌ در بعضی‌ دیگر ممکن‌ است‌ حتی‌ یک‌ بار نیز در سال‌ رخ‌ ندهند.

میگرن‌ هر دو جنس‌ را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد، اما در زنان‌ شایع‌تر است‌. میگرن همچنین ممکن است ارثی باشد. بیماری در حوالی سنین بلوغ شروع شده و در میانسالی از نظر شدت و دفعات تکرارش کاهش می‌یابد. حملات میگرن بیشتر صبحها شروع شده و علایم اولیه آن تار شدن دید یا ظهور نقاط رنگی در خطوط جلوی چشم است. حملات سردرد چند ساعتی به طول می‌انجامد و پس از خوابیدن بهبود می‌یابد.

انواع میگرن
میگرن کلاسیک
میگرن کلاسیک عموما یک سردرد یکطرفه می‌باشد و به صورت ضربان‌دار اتفاق می‌افتد. قبل از شروع سردرد بیمار دچار تغییرات بینایی می‌شود که به صورت توهمات و جرقه‌های بینایی هستند که در اصطلاح به آن اورا می‌گویند. اکثر بیماران یک حمله را در طول هفته تجربه می‌کنند و اصولا بین 2 تا 24 ساعت طول می‌کشد. بیمار دچار حالتهایی مانند تهوع ، استفراغ ، گریز از نور ، سستی و حتی گاهی در مراحل حاد دچار اخلال حس نیمه بدن و تکلم می‌شود. در بین حملات بیمار سردرد یا ناراحتی دیگری ندارد.
میگرن غیر کلاسیک
در میگرن غیر کلاسیک علایم بینایی قبل از حمله بوجود نمی‌آید. این نوع سر درد بیشتر دو طرفه بوده و ضربان‌دار است. درد بیشتر دور حلقه چشم احساس می‌شود و ممکن است در ادامه آن سفتی گردن هم بوجود آید این نوع میگرن شیوع بیشتری دارد و همراه با تهوع و استفراغ است.
ارتباط میگرن با سن

میگرن در میان کودکان هم اتفاق می‌افتد اما مدت آن کوتاه است و به سرعت بهبود می‌یابد با افزایش سن از تعداد حملات کاسته می‌شود ولی به طول آن اضافه می‌شود. میزان و شدت دفعات حمله در افراد مختلف متفاوت است و نمی‌توان ارتباط معنی‌داری بین حملات افراد مختلف پیدا کرد اما اصولا بعد از 55 سالگی به ندرت اتفا ق می‌افتد.
علت بوجود آمدن میگرن
تنگ‌ شدن ‌، سپس‌ گشادشدن‌ و التهاب‌ رگ‌های‌ خونی که‌ به‌ پوست‌ س

ر و مغز می‌روند. سردرد زمانی‌ آغاز می‌شود که‌ رگ‌ها دوباره‌ گشاد می‌شوند. تغییر الگوی خواب ، بیدار ماندن شبانه ، کار کردن زیاد و خستگی بیش از حد می‌تواند باعث بروز میگرن شود. گاهی اوقات خانمها بروز این سردردها را به دوران عادت ماهیانه نسبت می‌دهند و مصرف قرصهای ضد بارداری را عامل مهمی برای بوجود آمدن میگرن می‌دانند. صدای بلند ، نور زیاد ، کنسرت موسیقی و فشار به گردن و حتی درد دندان باعث بروز میگرن می‌شود.

تشخیص میگرن
هیچ آزمایش خاصی برای تشخیص میگرن وجود ندارد و بر اساس شرح حال بیمار و معاینه ، میگرن بیمار تشخیص داده می‌شود.
مشکلات مبتلایان به میگرن
مشکل مبتلایان به میگرن تنها سردرد نیست. اکثر افراد کاملا بیمار می‌شوند و نمی‌توانند کارهای روزمره خود را انجام دهند و مجبور می‌شوند که در یک اتاق تاریک و ساکت بی‌حرکت دراز بکشند تا حمله میگرنی پایان یابد. بعضیها حتی نمی‌توانند فکر غذا خوردن را هم داشته باشند چون دچار استفراغ می‌شوند و در انتها دچار خواب آلودگی و رخوت می‌شوند. در طول حمله فعالیت و عملکرد طبیعی معده مختل می‌شود و باعث می‌شود دارهایی که برای تسکین میگرن خورده می‌شود به خوبی جذب نشود.
عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر
• استرس‌
• سابقه‌ خانوادگی‌ میگرن‌
• سیگار کشیدن‌
• نوشیدن‌ الکل‌
• مصرف‌ بسیاری‌ از داروها
• کمبود خواب ‌، یا در بعضی‌ از افراد خوابیدن‌ زیاد
پیشگیری‌
• حتی‌المقدور میزان‌ استرس‌ را در زندگی‌تان‌ کم‌ کنید.
• مصرف‌ بعضی‌ از داروها می‌تواند در بعضی‌ از افراد از بروز حملات‌ جلوگیری‌ کند.
• از عواملی‌ که‌ باعث‌ آغاز حملات‌ سردرد میگرنی‌ می‌شوند در صورت‌ امکان‌ پرهیز کنید.

درمان
معمولا نیازی‌ به‌ آزمایشات‌ تشخیصی‌ نیست‌، اما ممکن‌ است‌ آزمایش‌ خون‌ یا سی‌تی‌ اسکن‌ برای‌ رد سایر بیماری‌ها انجام‌ گیرند. به‌ هنگام‌ بروز اولین‌ نشانه‌های‌ حمله‌ میگرنی‌؛ روی‌ سر خود یک‌ پارچه‌ سرد یا کیسه‌ یخ‌ بگذارید، یا به‌ صورت‌ خود آب‌ خنک‌ بزنید. ـ چندین‌ ساعت‌ در یک‌ اتاق‌ تاریک‌ و آرام‌ دراز بکشید. دو عدد بالش‌ در دو طرف‌ سر خود بگذارید تا سرتان‌ تکان‌ نخورد. در صورت‌ امکان‌ بخوابید. صدا ، نور و بوها (خصوصا بوی‌ ناشی‌ از آشپزی‌ و سیگار) را به‌ حداقل‌ برسانید و از مطالعه‌ خودداری‌ کنید. بیمار باید مدتی سعی کند در یک اتاق خالی و تاریک دراز بکشد. مساله زمینه

روانی قبلی میگرن امروزه مورد توجه است در این صورت کمکهای روانپزشکی برای حل این مشکلات می‌تواند کمک بزرگی به درمان میگرن کند.
داروها
هیچ‌ داروی‌ خاصی‌ نسبت‌ به‌ دیگر داروها ارجحیت‌ ندارد و اثر قطعی‌ از هیچ‌ کدام‌ از آنها مورد انتظ

ار نیست‌. اولین راه معالجه جلوگیری از وقوع سردرد بوسیله تجویز روزانه دارویی حاوی ارگوتامین است که باعث انقباض مویرگهای مغز می‌شود. برای‌ تخفیف‌ علایم‌ میگرن‌ و پیشگیری‌ از بروز حملات‌، طیف‌ گسترده‌ای‌ از داروها موجود هستند.
• ارگوتامین‌ها (همراه‌ با کافئین‌) به‌ صورت‌ خوراکی‌ ، شیاف ‌ یا استنشاقی‌
• آسپیرین ، استامینوفن یا ایبوپروفن
• ترکیب‌ استامینوفن‌ و کدئین‌
• آنتی‌هیستامین‌ها برای‌ گشاد کردن‌ رگ‌ها
• داروهای‌ ضد استفراغ‌ برای‌ کم‌ کردن‌ تهوع‌ و استفراغ‌
• داروهای‌ تنگ‌کننده‌ رگها
• سوماتریپتان‌ به‌ صورت‌ تزریق‌ زیر پوست‌ توسط‌ خود فرد ، یا به‌ صورت‌ قرص‌. داروهای‌ مسدودکننده‌ بتا آدرنرژیک‌ یا کانال‌ کلسیمی ‌، یا ضدافسردگی‌های‌ سه‌ حلقه‌ای‌ برای‌ پیشگیری‌ از حملات ‌، در صورتی‌ که‌ حملات‌ آن‌ قدر شدید باشند یا تعداد آنها آن‌ قدر زیاد باشد که‌ شما از کار و زندگی‌ خود باز بمانید. این‌ داروها ممکن‌ است‌ اثرات‌ جانبی‌ نامطلوبی‌ داشته‌ باشند و امکان‌ دارد در همه‌ افراد نیز مؤثر نباشند
تشخیص بیماری
آزمایش ویژه‌ای برای تشخیص میگرن وجود ندارد. اما ممکن‌ است‌ آزمایش‌ خون‌ یا سی‌تی‌ اسکن و یا MRI برای‌ رد سایر بیماریها انجام‌ گیرند. تشخیص نهایی بیماری مبتنی بر علایم است. در ضمن باید مشخص شود که علت درد ناشی از مصرف بیش از حد داروها نمی‌باشد. پزشک از شما خواهد پرسید که حملات شما چه قدر طول می‌کشد، شدت آنها چقدر است و این حملات هر چند وقت یکبار صورت می‌گیرد؟ شما باید به پزشک خود گزارش دهید که تحت درمان با چه داروهایی بوده‌اید و از کدام داروها بدون نسخه استفاده کرده‌اید. اگر شما بین حملاتی، علامتی نداشته باشید و سردرد شما در حین حملات بین 4 تا 72 ساعت طوب بکشد، امکان دارد که دچار میگرن باشید.
نکات زیر در بررسی سردردهای شما توسط پزشک، حائز اهمیت است: درد یک طرفه در ناحیه سر، درد ضربان دار، درد متوسط و یا شدید طوری که شما را از انجام کارهای روزانه باز دارد، دردی که با فعالیت و حرکات بدنی بدتر شود و همراه با تهوع و استفراغ باشد و دردی که همراه با حساسیت به نور یا حاسیت به صدا باشد.

داروهایی جهت پیشگیری از میگرن
داروهایی وجود دارند که شدت و دفعات حملات میگرنی را کاهش می‌دهند. این داروها باید هر روز مصرف شوند. داروهای ترپیتان‌ها هم به هنگام وقوع میگرن باید مصرف شوند. در مورد مصرف این داروها و عوارض جانبی آنها باید با پزشک معالج خود صحبت کنید. این داروها که می توانن

د از حملات میگرنی پیشگیری کنند، شامل موارد بالا است:
• بتا بلوکرها (بلوکه کننده‌های بتا): مانند پرروپرانولا (ایندرال) که بیماران دچار آسم نباشید، از این دارو استفاده کنند.
• پیزوتیفن (pizotifen) که این باعث افزایش وزن و خواب آلودگی می‌شود.
• داروهای ضد افسردگی: مانند آمی تریپتیلن (amitryptyline)
درمان
بیشتر افراد به هنگام حملات میگرنی، ترجیح می‌دهند که در یک اتاق تاریک بخوابند یا دراز بکشند. برخی نیز با خوردن بعضی چیزها احساس آرامش می‌کنند.

دارو درمانی برای برطرف نمودن علایم میگرن
هیچ‌ داروی‌ خاصی‌ نسبت‌ به‌ دیگر داروها ارجحیت‌ ندارد و اثر قطعی‌ از هیچ‌ کدام‌ از آنها مورد انتظار نیست‌. برای‌ تخفیف‌ علایم‌ میگرن‌ و پیشگیری‌ از بروز حملات‌، طیف‌ گسترده‌ای‌ از داروها موجود هستند. مصرف دارو باید در همان مرحه اول حمله میگرنی صورت گیرد، زیرا در طی مراحل بعدی جذب آن به آسانی صور نمی‌گیرد.
• سوماتریپتان‌ به‌ صورت‌ تزریق‌ زیر پوست‌ توسط‌ خود فرد، یا به‌ صورت‌ قرص‌
• Effervescents برای کسانی که نمی‌توانند داروها را به شکل قرص مصرف کنند، وجود دارد.
• داروهایی از نوع تزریقی، اسپری‌های بینی، شیاف نیز در دسترس می‌باشند.
• داروهای‌ مسدودکننده‌ بتا آدرنرژیک‌ یا کانال‌ کلسیمی‌، یا ضدافسردگی‌های‌ سه‌ حلقه‌ای‌ برای‌ پیشگیری‌ از حملات‌، در صورتی‌ که‌ حملات‌ آن‌ قدر شدید باشند یا تعداد آنها آن‌ قدر زیاد باشد که‌ شما از کار و زندگی‌ خود باز بمانید. این‌ داروها ممکن‌ است‌ اثرات‌ جانبی‌ نامطلوبی‌ داشته‌ باشند و امکان‌ دارد در همه‌ افراد نیز مؤثر نباشند.
• داروهای ضد درد همچون پاراسیتمول (paracetmol) یا آسپیرین همراه با داروهای ضد تهوع همچون متوکلراپرامید (metoclopramide) و یا دامپریدون (demperidone) توصیه می‌شود. برخی از داروها همچون migaleve دارای پاراسیتمول کدئین می‌باشد که برای درمان میگرن مصرف می‌شود. توجه کنید که این داروها برای هر فردی مناسب نیست و حتما باید زیر نظر پزشک معالج مصرف شود.
• در برخی موارد داروهای NSAIDs یا داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، موثر واقع می‌شوند. این داروها می‌توانند تورم، درد و التهاب را بهبود بخشند. این داروها شامل ایبوپروفن (ibuprofen)، ناپروکسن (naproxen)، دیکلوفناک پتاسیم (diclofenac potassium) و تولفنامیک اسید

(tolfenamic acid) می‌باشد.
• داروهایی به نام تریپتان‌ها (triptans) برای بهبود علایم میگرن استفاده می‌شوند. این داروها، عروق خونی را در مغز شما باریکتر و احساس درد میگرنی را برطرف می‌کند. ممکن است در ابتدا مجبور به استفاده از چند قرص از دسته دارویی ترپیتان باشید تا در نهایت یک قرص که برای شما مناسبتر است جهت درمان شما به کار رود. داروهای این دسته شامل التریپتان، ناراتریپت

ان، ریزاتریپتان، سوماتریپتان، رولمیترپیتان، الموتریپتان و فرووواتریپتان می‌باشد. این داروها باید در شروع سردرد مصرف شوند، نه قبل از آن و نه در طی مرحله aura.
عوارض جانبی این داروها
1 احساس ضعف، گیجی، تهوع، استفراغ، سفتی و درد گردن، احساس سنگینی و فشار در هر جای بدن.
2 اگر شما بالای 65 سال سن دارید و سابقه بیماری قلبی، سکته مغزی یا فشار خون بالا دارید، باید مصرف این داروها قطع گردد.
3 اگر شما دچار میگرن شدید باشید و با داروهای فوق بهبود نیابید، آنگاه احتمال دارد که پزشک معالج داروی ارگوتامین تارتریت (eergotamine tartrate) را پیشنهاد کند. موارد منع مصرف این دارو مشکلات کلیوی، بیماریهای قلبی- عروقی، فشارخون، حاملگی و شیردهی می‌باشد.
مصرف قرصهای ضد بارداری در مبتلایان به میگرن
نوسانات میزان استروژن موجب بدتر شدن میگرن می‌شود. اگر از قرصهای ترکیبی ضد بارداری استفاده می‌کنید و در ضمن دچار میگرن هم هستید، توصیه می‌شود که از قرصهای ضد بارداری که تنها حاوی پروستروژن هستند، استفاده نمایید. اگر دچار میگرن کلاسیک هستید و دچار aura نیز می‌شوید، هرگز نباید از قرصهای ضد بارداری ترکیبی استفاده کنید چون خطر ابتلا به سکته مغزی را افزایش می دهد.
به مقدار مورد نیاز دارو مصرف کنید، مصرف بیش از حد دارو خود باعث ایجاد میگرن می‌شود. مصرف داروهای ضد میگرن زمانی که علایم اولیه میگرن آغاز می‌شود، می‌تواند از تشدید و طولانی شدن میگرن جلوگیری کند. همیشه کمترین مقدار دارو که مورد نیاز شماست، مصرف کنید زیرا مصرف زیاد دارو در ایجاد میگرن نقش دارد. شما باید حداقل چهار روز در هفته، از داروهای ضد میگرن استفاده نکنید. برخی از خانمها در زمان قاعدگی خود که احتمال زیادی حملات میگرن وجود دارد، از داروهای ضد میگرن استفاده می‌کنند.
سعی کنید دریابید که چه عواملی میگرنهای شما را بدتر می‌کند. عوامل تشدید کننده میگرن را از رژیم غذایی خود حذف کنید. ورزشهای منظم داشته باشید، رژیم غذایی سالم اختیار کنید، سطح قند خون را در یک وضعیت مناسب نگهدارید، مصرف الکل را قطع کنید، از استرس پرهیز کنید، استراحت، وانهادگی و خواب کافی داشته باشید. اگر از درد مزمنی در ناحه گردن و پشت خود رنج می‌برید به پزشک مراجعه کنید. درمانهای مکمل همچون تکنیکهای وانهادگی (ریلکسیشن)، داروهای گیاهی همچون گل مینا (feverfew) در جلوگیری از حملات میگرنی موثرند. طب سوزنی نیز در پیشگیری از حملات میگرن و سردردهای دیگر مفید می‌باشد.

توصیه‌هایی برای پیشگیری
به‌ هنگام‌ بروز اولین‌ نشانه‌های‌ حمله‌ میگرنی‌
– روی‌ سر خود یک‌ پارچه‌ سرد یا کیسه‌ یخ‌ بگذارید، یا به‌ صورت‌ خود آب‌ خنک‌ بزنید.
– چندین‌ ساعت‌ در یک‌ اتاق‌ تاریک‌ و آرام‌ دراز بکشید.
– دو عدد بالش‌ در دو طرف‌ سر خود بگذارید تا سرتان‌ تکان‌ نخورد.
– استراحت‌ کنید و در صورت‌ امکان‌ بخوابید.

– صدا، نور و بوها (خصوصاً بوی‌ ناشی‌ از آشپزی‌ و سیگار) را به‌ حداقل‌ برسانید.
– از مطالعه‌ خودداری‌ کنید.
– به‌ هنگام‌ بروز حملات‌ در بین‌ حملات‌ ورزش‌ کنید تا آمادگی‌ جسمانی‌ مناسبی‌ داشته‌ باشید.
– به‌ هنگام‌ حمله‌ رانندگی‌ نکنید و از کار با وسایل‌ و ماشین‌های‌ خطرناک‌ خودداری‌ کنید.
– به‌ دلیل‌ این‌ که‌ در بعضی‌ از موارد، حملات‌ در اثر خوردن‌ یک‌ ماده‌ غذایی‌ خاص‌، مثل‌ پنیر یا شکلات، آغاز می‌شوند، سعی‌ کنید چیزهایی‌ را که‌ قبل‌ از بروز هر حمله‌ خورده‌اید یادداشت‌ نایید. از خوردن‌ آن‌ دسته‌ از مواد غذایی‌ که‌ به‌ نظر باعث‌ آغاز حمله‌ میگرنی‌ می‌شوند خودداری‌ کنید. به‌ غیر از این‌ نکته‌، رژیم‌ خاصی‌ توصیه‌ نمی‌شود.

در موارد زیر، به پزشک مراجعه کنید.
-هنگامی که اولین سردرد شدید را در سن بالای 50 سال تجربه کرده‌اید.
-هنگامی که علایم میگرن معمولی شما، بطور ناگهانی تغییر کرد.
-هنگامی که اولین سردرد شدید شما بطور ناگهانی (در عرض یک دو تا دقیقه) بروز کند.
-هنگامی که دارای سردرد شدید همراه با تب و استفراغ و بثورات پوستی بودید.
-هنگام بروز سردرد شدید و احساس بدتر شدن آن، حتما خود را به بخش اوژانس بیمارستان محل زندگی خود برسانید.

هشدار
در موارد کمی، میگرن همراه با خطر سکته مغزی می‌باشد. اگر شما دچار میگرن نوع کلاسیک همراه با اختلالات بینایی (aura) هستید هرگز از قرصهای ضد بارداری ترکیبی استفاده نکنید که این مورد، خطر سکته مغزی را افزایش می‌دهد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله سلامت فردی و اجتماعی عفاف و حجاب word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سلامت فردی و اجتماعی عفاف و حجاب word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سلامت فردی و اجتماعی عفاف و حجاب word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سلامت فردی و اجتماعی عفاف و حجاب word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سلامت فردی و اجتماعی عفاف و حجاب word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین همایش کشوری عفاف و حجاب

تعداد صفحات: 48

چکیده:

مساله حجاب یکی از جنجالی ترین مسائل دنیای دیروز و امروز است بویژه طرفداران اعلامیه حقوق بشر که با عنوان کردن تساوی حقوق زن و مرد پوشش را برای زن دست و پاگیر دانسته و آن را برخلاف آزادی قلمداد و بعنوان حمایت از حقوق زن مطرح می نمایند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله دستاورد واحد تحقیق و توسعه در پیشرفت صنعت راهسازی word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله دستاورد واحد تحقیق و توسعه در پیشرفت صنعت راهسازی word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دستاورد واحد تحقیق و توسعه در پیشرفت صنعت راهسازی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله دستاورد واحد تحقیق و توسعه در پیشرفت صنعت راهسازی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله دستاورد واحد تحقیق و توسعه در پیشرفت صنعت راهسازی word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: 1

چکیده:

با توجه به اهمیت ارتباطات و محدودیت منابع و اقتصاد روبه رشد جهانی، توسعه شبکه راه ها به عنوان پتیه اساسی و زیرساخت اقتصاد کشور مستلزم سرمایه گذاری فراینده جهت تسهیل در امر حمل و نقل و جابجایی کالاهای پایه و غیر پایه و مسافر می باشد و این مساله سرمایه گذاران فراوان از طرف دولت ها و بخش خصوصی را می طلبد. راه در اقتصاد جدید به عنوان سرمایه ملی و پشتوانه پول هر کشوری محسوب می گردد. گروه کارخانجات راهسازی آسفالت نمونه پیرو درک این مهم، شعار "آسفالت سرمایه ملی است" را سرلوحه کار خویش قرار داده و بر مبنای آن و همچنین با توجه به عقب افتادگی صنعت راهسازی در ایران، به منظور بررسی تکنولوژی های پیشرفته در این صنعت و انطباق آن با شرایط کنونی اقدام به تاسیس واحد تحقیق و توسعه نمود.
واحد R&D گروه آسفالت نمونه در این راستا اقدام به تحقیق و انتخاب تکنولوژی های نوین و مناسبی که سرمایه ملی یعنی راههای کشور را به بهترین نحو ممکن نگهداری و بهسازی کند، نمود. زنجیر فناوری بازیافت سرد درجا، آسفالت های سطحی – حفاظتی، استفاده از قیرامولسیون و پلیمری، بررسی شبکه راه های کشور و ترمیم و نگهداری به عنوان اهداف جاری واحد تحقیق تعریف گردید و به دنبال روشن شدن اهداف، جستجو و تحقیق در رابطه با تکنولوژی های مدرن روز با سرمایه یک میلیارد تومان آغاز گردید. بدین ترتیب فرآیند بازیافت سرد توسط زنجیره چند بخشی MCR250 و چپ سیل (آسفالت سطحی) برای اولین بار در کشور به اجرا درآمد. همچنین تجارب نظری و عملی این واحدها جهت نگارش مشخصات فنی بازیافت سرد توسط موسسه قیر و آسفالت ایران مورد استفاده قرار گرفت.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

تحقیق رایگان منابع انرژی تجدید ناپذیر word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق رایگان منابع انرژی تجدید ناپذیر word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رایگان منابع انرژی تجدید ناپذیر word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق رایگان منابع انرژی تجدید ناپذیر word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق رایگان منابع انرژی تجدید ناپذیر word :

عقیده غالب این است که در دراز مدت (فراتر از آینده) ، انواع انرژی خورشیدی ، پتانسیل فنی لازم برای برآوردن قسمتهای اعظم احتیاجات انرژی جهان را دارد. اما سهم انرژی خورشیدی و دیگر انواع تجدید پذیر ، در کوتاه مدت بسیار کم خواهد بود. انواع انرژی تجدید پذیر عبارتند از: انرژی خورشیدی ، انرژی باد ، انرژی زمین گرمایی ، انرژی بیوماس نوین ، اقیانوسها و پتانسیل آبی کوچک. این منابع انرژی تجدید پذیر ، بایستی در طی عمر اقتصادی سیستمهای فعلی انرژی معمول گردند.
با اینحال ، برای تست موفقیت در تولید ، دسترس پذیری بیشتر به منابع انرژی تجدید پذیر ضرورت دارد. به دلیل شرشت تناوبی و غیردائمی این منابع انرژی (خصوصا خورشیدی و بادی) باید سیستمهای ذخیره کننده برق گسترش یابد و پتانسیل بیشتری از انژیهای تجدید پذیر بدست آید.
مشکلات پیرامون استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر
انرژی بیوماس مدرن
با خطر از بین رفتن تنوع زیستی مواجه است. همچنین این منبع با انتشار و نشت مواد آلوده کننده در حد غیر قابل قبول ، با فقدان شقوق دیگر تولید و اثرات بعدی مواجه است.


انرژی جزر و مد
با خطر از بین رفتن زیستگاههای ساحلی همراه است، که می‌تواند اثرات گوناگونی بر بی‌مهرگان ، مهاجرت و اقامت پرندگان ، ماهیها یا دریانوردی و لجن سازی داشته باشند.
انرژی گرمایی اقیانوسها
اثرات ناشناخته تغییرات گرادیان حرارتی ، می‌تواند پی آمدهای وسیعی اعم از اکولوژی و آب و هوایی داشته باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله بررسی اثر دو تنظیم کننده رشد بر روی شاخه زایی درون شیشه مرکبات Citrus unshiu word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثر دو تنظیم کننده رشد بر روی شاخه زایی درون شیشه مرکبات Citrus unshiu word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر دو تنظیم کننده رشد بر روی شاخه زایی درون شیشه مرکبات Citrus unshiu word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثر دو تنظیم کننده رشد بر روی شاخه زایی درون شیشه مرکبات Citrus unshiu word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر دو تنظیم کننده رشد بر روی شاخه زایی درون شیشه مرکبات Citrus unshiu word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
تعداد صفحات: 4
چکیده:
[توضیح سیویلیکا: به دلیل اینکه تعداد صفحات این مقاله کمتر از 5 صفحه می باشد در پایگاه CIVILICA به صورت مقاله بدون اصل مقاله نمایه شده است] نارنگی انشو (Citrusunshiu) از جمله گونه های مرکبات است که از نظر اقتصادی حایز اهمیت می باشد این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دو تنظیم کننده رشد اکسین و سیتوکنین بر روی اندامزایی این نارنگی در شرایط درون شیشه انجام شد بدین منظور، سرشاخه های نارنگی انشو موجود در باغات مهدشت ساری به عنوان ریزنمونه جمع آوری، به آزمایشگاه منتقل و پس از گندزدایی در محیط کشت پایه موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی سه غلظت (0/5 و 1 و 2 میلیگرم در لیتر) از گروه هورمون های اکسین، ایندول بویتریک اسید (IBA) و از گروه سیتوکنین، بنزیل امینو پورین (BAP) در 16 تیمار و 7 تکرار کشت گردید. پس از 30 تا 45 روز برخی از نمونه ها ابتدا تولید کالوس کرد و سپس به جوانه زایی انجامید و سایر آنها به طو ر مستقیم تولید جوانه کردند. نتایج نشان داد که غلظت [IBA (0.5)BAP(2 ] در جوانه زایی غیرمستقیم وغلظت [BAP(0.5),IBA(0) یا [BAP(1),IBA(0] برای جوانه زایی مستقیم بهترین تاثیر را داشتند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | جزوات کنکوری | جزوات درسی | پروژه های درسی | ایران پروژه | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل | بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی |