برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی برکالوس زایی سیاه دانه (Nigella sativa) word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی برکالوس زایی سیاه دانه (Nigella sativa) word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی برکالوس زایی سیاه دانه (Nigella sativa) word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی برکالوس زایی سیاه دانه (Nigella sativa) word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات: 4
چکیده:
سیاه دانه گیاهی یک ساله از خانواده آلاله است که دانه آن حاوی پروتئین، آلکالوئیدها، کینون ها، ساپونین و اسانس فرار می باشد و برای درمان خیلی از بیماری ها و علیه باکتری ها به کار می رود. برای القای کالوس ازتنظیم کننده های رشد گیاهی از D-4،2، NAA،KIN و BAP در ریزنمونه های برگی و ساقه استفاده شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد ریزنمونه ساقه در محیط حاوی یک میلی گره D-4،2 با یک میلی گرم KIN بیشترین میانگین وزن تر کالوس را دارا بود و در محیط حاوی پنج میلی گرم D-4،2 هیچ یک از ریزنمونه ها کالوس تولید نکردند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید