برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه مقاومت های سطحی بتن سبک، بتن معمولی و بتن خود متراکم با به کارگیری روش پیچش word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه مقاومت های سطحی بتن سبک، بتن معمولی و بتن خود متراکم با به کارگیری روش پیچش word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه مقاومت های سطحی بتن سبک، بتن معمولی و بتن خود متراکم با به کارگیری روش پیچش word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه مقاومت های سطحی بتن سبک، بتن معمولی و بتن خود متراکم با به کارگیری روش پیچش word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: 13

چکیده:

نظر به اهمیت مقاومت سطحی بتن که محل آغاز ترک های حاصل از تنش های وارده و همپنین محل هجوم عوامل مخرب می باشد که دوام و پایائی سازه های بتنی را تهدید می نماید، در این مقاله مقاومت سطحی بتن های سبک، معمولی و خود متراکم مورد مقایسه قرار گرفته اند. برای تعیین مقاومت سطحی بتن های مورد نظر، از روش درجای پیچش استفاده شده است که با توجه به خرابی جزئی حاصل از انجام این روش، می توان آن را در ردیف روش های با خرابی جزئی قلمداد نمود. مقاومت های سطحی اندازه گیری شده شامل بتن های سبک ساخته شده با سه نوع سبکدانه لیکا، پرلیت، پوکه معدنی اسکریا، بتن معمولی و سه طرح اختلاط بتن خود متراکم می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متوسط مقاومت سطحی بتن سبکدانه با دانه اسکریا 10/8 مگاپاسکال، بتن سبکدانه با دانه لیکا 3/7 مگاپاسکال و بتن سبکدانه با دانه پرلیت 25/5 مگاپاسکال می باشد. در مقایسه با این مقاومت ها، متوسط مقاومت سطحی سه بتن خود متراکم بررسی شده 23/7 مگاپاسکال و بتن معمولی 22/7 مگاپاسکال به دست آمده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید